Możliwość komentowania Audyt – przywilej, potrzeba czy groźba? została wyłączona

Audyt – przywilej, konieczność czy groźba?
Wartość firmy uzależniona jest od dużej ilości czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo będzie warta dana firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, sprzedaży lub w chwili zmiany jej organizacyjno-prawnej formy. Każda z tych okoliczności będzie potrzebować wykonania wyceny z innego powodu, za każdym razem jednak musi to być urealniona wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Likwidacja i sprzedaż to okoliczności, jakie bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy działalności gospodarczej w drugą także wymaga określenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się dokładna wycena firm, która jednoznacznie wykazuje bieżącą wartość firmy pod konkretny cel. Wiele elementów składowych daje się precyzyjnie i szybko wycenić opierając się o ceny rynkowe odpowiedników. Inne będą wymagały przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia albo – przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Ale w skład majątku firmy również wchodzi dużo elementów niezwykle trudnych do wyceny. Szczególnie to dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, jakie stanowią niejednokrotnie dużą część aktywów firmy. Najczęściej spotykane to autorskie prawa, koncesje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby trafnie oszacować niematerialne składowe majątku, będzie wtedy potrzebna profesjonalna wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.