Możliwość komentowania Merytoryczne wykonanie audytów wykonywanych przez uprawnione do tego osoby została wyłączona

Rzetelne wykonanie audytów zewnętrznych
Rzetelne przeprowadzanie audytów wykonywanych przez uprawnione do tego osoby oferuje marka Audmax. Wiodącą specjalizacją z takiego obszaru tematycznego jest wykonywanie audytów obejmujących środki pozyskane z Unii Europejskiej. Eksperci, którzy trafią do określonej firmy przeanalizują, czy konkretna osoba pozyskane środki wydatkuje w zgodzie z zamierzeniami przedłożonymi w głównym planie. Taki audyt zewnętrzny firmy jest rzetelny i ma za zadanie sprawdzić, czy konkretne procedury są zagwarantowane. Specjaliści następnie poinformują beneficjentów o tym, czy tryb, w jaki rozliczą wydatki w zakresie projektu jest prawidłowy. W efekcie osoby zainteresowane, nie powinny się przejmować, że cokolwiek pominęły a także że z tego powodu narażają się na kary pieniężne lub na utratę dobrego imienia. Audyt przeprowadzany przez ekspertów z Audmax poszerzony jest o poradnictwo nad projektem, czyli poza otrzymaniem raportu, klient ma możliwość oczekiwać dalszych, cennych porad odnośnie do tego, w jaki sposób ma zrealizować zlecenie w następnych posunięciach.

+Reklama+

Comments are closed.